יום עיון לזכרם של פרופ' דב פור ונחמה בן-אליהו (15 באוקטובר 2015)