יום עיון לזכרו של פרופ' יצחק אוהד

יום עיון לזכרו של פרופ' יצחק אוהד
22/02/2018 - 12:15 עד 15:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

תכנית

התכנסות 12:15-12:45
דברי פתיחה ניר קרן, אהרון קפלן, עודד ליבנה 00:13-45:12
הרצאתו של פרופ' נעם אדיר 30:13-00:13
Blue crystals and green machines – the surprising complexity of photosynthesis
הרצאתו של נדב אורן 45:13-30:13
Sensing forthcoming dehydration in desert-inhabiting organisms
הפסקה וחנוכת המעבדה המחודשת לחקר הפוטוסינתזה. 15:14-45:13
הרצאתו של יובל קולדני 15:14-00:14
Light Harvesting in The Deep Ocean - Photo-acclimation of Synechococcus WH8102
הרצאתו של פרופ' יפתח יעקובי 45:14-15:14
Aerobic hydrogen production in green algae, is it possible?
דברי סיכום – נציג המשפחה 00:15-45:14