יום העיון השנתי בנושא הביולוגיה של RNA לזכרו של פרופ' יוסי שפרלינג (2018)

יום העיון השנתי בנושא הביולוגיה של RNA לזכרו של פרופ' יוסי שפרלינג (2018)
08/10/2018 - 08:30 עד 18:00
Add to Calendar
אוניברסיטת בר אילן
תוכנית: 
deadline date: 
שני, אוקטובר 15, 2018