יובל 25 שנים למעבדתו של פרופ' בנבניסטי

מועד
04/10/2018 - 09:00 עד 17:30
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

יום עיון מדעי לציון עשרים וחמש שנות מחקר במעבדתו של פרופ' נסים בנבניסטי.
 

פרופ' בנבניסטי במעבדתו