הרצאת מכון - Prof. Tishkoff A. Sarah

מועד
27/06/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן
Speaker: Prof. Tishkoff A. Sarah - Departments of Genetics and Biology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

Title: Genomic Evolution and Adaptation in Africa: Implications for Health and Disease