הרצאת מכון - Prof. Robert D. Holt

פרופ' רוברט ד. הולט
26/05/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן
Speaker:   Prof. Robert D. Holt, Eminent Scholar in Biology, Arthur R. Marshall, Jr., Chair in Ecology, University of Florida

Title: Niche conservatism ,evolution, and applied ecology: Challenges and opportunities

 

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

תמונות: 
deadline date: 
שני, מאי 13, 2019