הרצאת מכון - פרופ' פיטר הגמן

פרופ' פיטר הגמן
14/06/2017 - 09:00 עד 10:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן
Speaker: Prof. Peter Hegemann, 
Hertie Senior Professor for Neuroscience, Experimental Biophysics, Humboldt-University of Berlin

Title: Algal Sensory Photoreceptors: Physiology, Biophysics and Optogenetic Applications

 

 

מחלקה - יחידת שירות: