הרצאת מכון - פרופ' מרטין יארמוש

מועד
18/06/2018 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן
Speaker:  Prof. Martin Yarmush 
Founding Director of the Center for Engineering in Medicine, Massachusettes General Hospital, Department of Biomedical Engineeringת Rutgers State University of New Jersey, USA

Title: EMERGING TECHNOLOGIES AND BIOMEDICAL ENGINEERING INNOVATION