הרצאת מכון - פרופ' מיכאל רוסבאש

מועד
10/12/2018 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Nobel Prize laureate Prof. Michael Rosbash, Brandeis University, Howard Hughes Medical Institute
Title: Ciracadian Rhythmes and the regulation of gene expression: molecules, neurons and circuits

פרופ' מיכאל רוסבאש