הרצאת מכון - פרופ' יוג'ין קונין

פרופ' יוג'ין קונין
26/05/2016 - 10:00 עד 11:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Eugene Koonin
National Center for Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), USA 
Title: “CRISPR-Cas: Origin of adaptive immunity from selfish genetic elements and the evolutionary continuum from Darwin to Lamarck

מחלקה - יחידת שירות: