הרצאת מכון - פרופ' ווילנד הטנר

פרופ' ווילנד הטנר
17/03/2019 - 09:30
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן
Speaker: Prof. Wieland Huttner, The Max Planck Institute of ,Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden
 
Title: Human-specific genes, neural stem cell amplification, and neocortex expansion in development and human evolution.

 

מחלקה - יחידת שירות:

Prof. Wieland Huttner
deadline date: 
חמישי, מרץ 14, 2019