הרצאת מכון: פרופ' הייפאן לין - 5 ביוני, 2017

פרופ' הייפאן לין
05/06/2017 - 12:00 עד 13:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בניין סילברמן

Speaker: Prof. Haifan Lin
Eugene Higgins Professor of Cell Biology
Professor of Genetics, and of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences
Director, Yale Stem Cell Center
Yale University School of Medicine

Title: Uniting the Genome: Novel Functions of piRNAs in the Germline

מחלקה - יחידת שירות: