הרצאת מכון - פרופ' אולריך טכנאו

מועד
07/04/2019 - 11:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן
Speaker: Prof. Ulrich Technau,Department of Molecular Evolution and Development,University of Vienna, Austria
 
Title: Evolution of mesoderm and muscles - lessons from a diploblastic sea anemone
 

 

 

 פרופ' אולריך טכנאו