הרצאה מיוחדת של האגודה הישראלית לביולוגיה של RNA לזכרו של פרופ' יוסי שפרלינג ז"ל

הרצאה מיוחדת של האגודה הישראלית לביולוגיה של RNA לזכרו של פרופ' יוסי שפרלינג ז"ל
13/12/2020 - 15:00
Add to Calendar
https://technion.zoom.us/j/99474129284

Speaker: Prof. Roger Kornberg, Nobel Prize Laureate in Chemistry 2006. 
Title : Chromosome structure and transcription.
 
The lecture will be held via zoom on Sunday December 13th  (HANUKKAH), at 15:00. 
We hope you can all join us on this special occasion !
Below is the link to the  lecture 
https://technion.zoom.us/j/99474129284

deadline date: 
ראשון, נובמבר 22, 2020