הכנס השנתי של האגודה הישראלית לריפוי תאי וגני

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לריפוי תאי וגני
07/10/2019 - 09:00
Add to Calendar
אוניברסיטת תל אביב

מועד אחרון להגשת תקצירים (באנגלית) - 31.7.2019
רשימת נושאים:

  • Applications of Gene and Cell Therapy Technologies
  • CAR T and Related Immune Effector Cell Therapies
  • Gene Editing and Gene Modulation
  • Non-viral Vectors 
  • Gene Delivery Platforms
  • Genetic Modifications of Stem Cells
deadline date: 
רביעי, יולי 31, 2019
כותרת ל- deadline: 
מועד אחרון להגשת תקצירים