הכנס הראשון על הזדקנות ואפיגנטיקה

הכנס הראשון על הזדקנות ואפיגנטיקה
28/01/2019 - 09:00 עד 29/01/2019 - 19:00
Add to Calendar
בניין 41, אוניברסיטת בן גוריון

תיבחרנה ארבע הרצאות סטודנטים.

מועד אחרון להגשת תקצירים: 15.12.18

 

deadline date: 
שבת, דצמבר 15, 2018
כותרת ל- deadline: 
מועד אחרון להגשת תקצירים