הכנס הראשון על הזדקנות ואפיגנטיקה

מועד
28/01/2019 - 09:00 עד 29/01/2019 - 19:00
Add to Calendar

מיקום
בניין 41, אוניברסיטת בן גוריון

תיבחרנה ארבע הרצאות סטודנטים.

מועד אחרון להגשת תקצירים: 15.12.18