הוראות בטיחות - צבמ

  • העבודה ביחידה מותרת אך ורק בלבוש תקני, הכולל חלוק, משקפי מגן וכפפות.

  • אין להגיע ממעבדות המחקר לבושים בכפפות משומשות. במקרה הצורך, יש להביא כפפות חדשות וללבוש אותן לאחר הכניסה ליחידה.
  • דוגמאות המכילות פתוגנים או חומרים רדיואקטיביים יש להביא במבחנות סגורות היטב. במידה שנשפכו דוגמאות, יש לנקות היטב עם חומרים מתאימים, ולדווח למנהלת היחידה.
  • יש לאזן מבחנות לסרכוז לפני הריצה. אין להישען על הצנטריפוגות בזמן הריצה. ניתן לעזוב את הצנטריפוגות רק לאחר שהגיעו למהירות הרצויה.
  • חובה להשתמש במשקפי מגן בעת הפעלת ה- French Press.
  • אין להשאיר ביחידה דוגמאות רדיואקטיביות לאחר הקריאה במונים. יש לפנותן לחדר הפסולת הרדיואקטיבית הסמוך ליחידה.