דרושים סטודנטים לתארים מתקדמים למחקר עורבים בדגש ממשקי

דרושים סטודנטים מצטיינים לתואר שני או שלישי למחקר עורבים בדגש ממשקי
23/03/2021 - 12:00
Add to Calendar

המחקר בוחן שאלות באקולוגיה של תנועה, קוגניציה, התנהגות, חברתיות ותחרות בין עורבים (קצר-זנב, חום-עורף, שחור) בסביבתם הטבעית.

למחקר דגש יישומי בנושאי מינים בסכנת הכחדה, ממשק מערכות אקולוגיות מושפעות אדם וצמצום נזקי הרעלות.

חלק מרכזי של הפרויקט משלב עבודת שדה נרחבת ועבודה ניסויית שתתבצע הן בשדה והן בפרטים שיוחזקו באופן זמני בשבי (כלובים). חלק זה מחייב כישורים לעבודת שדה ועבודה ניסיונית, בהתאם.

החלק המשלים של הפרויקט יתבסס על שימוש בכלים חישוביים מתקדמים ומחייב ידע בלמידת מכונה.

לפרטים נוספים - פרופ' רן נתן054-8820138

חוקר: 
נתן רן
עורב
תמונות: