גנטיקה, סמינר שבועי

מועד
18/12/2019 - 09:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Prof. Philippos Papathanos, HUJI

Title: Genes drives and Y chromosomes for insect control