גנטיקה, סמינר שבועי

גנטיקה, סמינר שבועי 14-11-18
14/11/2018 - 09:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Milos Pekny,Center for Brain Repair, Department of Clinical Neuroscience, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden 

Title: Astrocytes - a new target in neurological diseases and CNS regeneration 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 8, 2018