גנטיקה, סמינר שבועי בזום

מועד
13/01/2021 - 09:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/87892028285?pwd=am1PMXlCcTRxYVcxdUtvRnRab3Rmdz09

Speaker: Prof. Sigal Ben Yehuda, Faculty of medicine, HUJI

Title: TBD

https://huji.zoom.us/j/87892028285?pwd=am1PMXlCcTRxYVcxdUtvRnRab3Rmdz09