גנטיקה, סמינר מיוחד

מועד
25/07/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Gustavo Mostoslavsky, Boston University, School of Medicine

Title: iPSC as Tools for Disease Modeling and Regenerative Medicine