גנטיקה, סמינר מועמד

מועד
25/12/2019 - 09:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Dr. Sahar Melamed,Division of Molecular and Cellular Biology, National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA

Title: Intricate Networks of Small RNA-Mediated Regulation Revealed by RIL-seq