גנטיקה, סמינר מועמד

מועד
08/01/2020 - 09:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Dr. Nadav Sharon, Harvard department of stem cell and regenerative biology

Title: The pancreatic islet – an organ from beginning to end