ברכות למתרגלים הנמצטיינים בסמסטר א' תשפ"ב

מתרגלים מצטיינים בסמסטר א', שנה"ל תשפ"ב

ברכות למתרגלים המצטיינים בסמסטר א', שנת תשפ"ב

  • אריאל בר-לב
  • זינה גאנם
  • ניר חריטון
  • נמרוד מדרר
  • אילנה נוה
  • אוהד פלד
  • ענבל קוצר
  • רותם קיפר

תודה רבה לכם !!

תמונת אילוסטרציה