ברכב פרטי

מן הכניסה לקמפוס:  
מהכניסה הראשית - שער צפוני: ממשיכים ישר, חולפים על פני חנייה מס'  22 ופונים שמאלה אחרי בית בלגיה. הכביש מתעקל ימינה ונוסעים עד סופו.
מהכניסה האחורית - שער דרומי: לאחר שחולפים על פני ביתן השומר בכניסה פונים שמאלה, ממשיכים ישרכ- 200 מ' ופונים ימינה לפני בית בלגיה. הכביש מתעקל ימינה ונוסעים עד סופו.
לידיעתכם: הכניסה לבניין סילברמן מן החנייה היא בקומה 2.

משדה התעופה ואיזור ת"א:
בצאתכם את שדה התעופה, עקבו אחרי השילוט לכיוון ירושלים. ניתן להגיע לירושלים באמצעות כביש 1 או כביש 443 ולצאת ביציאה של קרית משה (לשער הצפוני) או ביציאה של גבעת מרדכי (לשער הדרומי).

תוויות חניה לבעלי רכבים פרטיים