ביוקלאב, סמינר שבועי

מועד
17/11/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
חדר C-220, בניין רוטברג

Speaker: Prof. Elhanan Borenstein,Tel Aviv University / University of Washington

Title: Systems biology and model-based multi-omic analysis of the human microbiome