ביוקלאב, סמינר שבועי

מועד
30/06/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
חדר C-220, בניין רוטברג

Speaker: Kerem Wainer-Katsir, Michal Linial's lab, The Alexander Silberman Institute of Life Science

Title: Using Allele-Specific Expression in Single Cells – Methodology and Application