ביוקלאב, סמינר מיוחד

מועד
29/07/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
חדר C-220, בניין רוטברג

Speaker: Dr. Ariel Jaimovitch, Associate Director, Bioinformatics in Guardant Health

Title: Clinical utility of liquid biopsy for late-stage cancer treatment selection and early detection of cancer