ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

מועד
25/06/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Prof. Tal Burstyn-Cohen,Institute for Dental Sciences, Faculty of Dental Medicine, The Hebrew University of Jerusalem
 
Title: Tumor-microenvironment interactions:Two opposing functions for one Protein S