ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

מועד
18/06/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Rachana P Ramachandran, Prof. Aroeti's lab
 
Title: Enteropathogenic E.coli modulates MAP-Kinase signaling to promote infection of the human intestines