ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

מועד
11/06/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Prof. Oren Froy,ssociate Professor of Neuroendocrinology and Metabolism, Director of the Institute of Biochemistry, Food Science and Nutrition, The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, The Hebrew University of Jerusalem
 
Title: Timing of macronutrient intake:underlying mechanisms and endocrine outcomes