ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

מועד
15/01/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Dan Bracha, Department of Chemical and Biological Engineering, Princeton University 
Title: Optogenetic protein droplets: Mapping and moving through intracellular phase space