ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

מועד
08/01/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Tali Ilovitsh, Department of Radiology, School of Medicine, Stanford University
 
Title: Medical ultrasound: advanced imaging  and targeted therapy