ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
16/01/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Ruth Gabizon,Department of Neurology, Hadassah Medical Center and Faculty of Medicine, Hebrew University

Title: The making of a smart food supplement: Bridging nature and science for the prevention of Neurodegenerative Diseases