ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
19/12/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Barak Raveh , School of Computer Science and Engineering, The Hebrew University

Title: Integrative modeling of dynamic biological systems - from atoms to cells through pores