ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
12/12/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Valentin A. Pavlov, Center for Biomedical Science and Bioelectronic Medicine, The Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, NY

Title: Neural cholinergic control of inflammation and metabolism