ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
05/12/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Shai-Lee Yatziv, Marshall Devor's lab (Phd talk)

Title: Differential Neuronal Activity Patterns Observed Simultaneously in the Wake and Anesthetized States