ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
28/11/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Moran Shalev-Benami, Department of Structural Biology, Weizmann Institute of Science.

Title: Deadly Spiders & Scary Zombies NOT a Halloween Story - A Near Atomic Resolution Glance into the CNS