ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
19/03/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Igor Ulitsky, Department of Biological Regulation, Weizmann Institute of Science

Title: Long noncoding RNAs: what they do, and how, and when do they leave the nucleus?