ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
23/01/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Yaron Shav-Tal, Bar-Ilan University 

Title: Encounters of mRNAs with nuclear pores and splicing factors in living cells