ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
07/11/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Rotem Rubinstein, Tel Aviv University

Title: Molecular basis of neuronal self avoidance