ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
31/10/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Yotam Drier, Lautenberg center for immunology and cancer research, Hadassa medical school, Hebrew University 

Title: How genetic, epigenetic and topological alterations rewire enhancer regulation to drive cancer