ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי בזום

מועד
25/06/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/91799081561?pwd=Mk54M2J0MUVMa3BLNW1LUVJ4bzcxZz09

Speaker: Prof. Gilad Haran, Department of Chemical and Biological Physics, Weizmann Institute of science

Title: How fast are conformational changes in protein machines?

 
Meeting ID: 917 9908 1561
Password: 490126