ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי בזום

מועד
04/06/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/91799081561?pwd=Mk54M2J0MUVMa3BLNW1LUVJ4bzcxZz0

Speaker: Dr. Michal Rivlin, Weizmann Institute

Title: Antagonistic Center-Surround Mechanisms for Direction Selectivity in the Retina

https://huji.zoom.us/j/91799081561?pwd=Mk54M2J0MUVMa3BLNW1LUVJ4bzcxZz09
Meeting ID: 917 9908 1561
Password: 490126