ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי בזום

מועד
02/04/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
https://zoom.us/j/485108999?status=success

Speaker: Prof. Neta Erez, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Tel-Aviv University

Title: Stromal dynamic plasticity drives an inflammatory microenvironment in breast cancer metastasis

Zoom https://zoom.us/j/485108999?status=success