ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר מועמד

מועד
26/12/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Nir Fluman,Stockholm University, Dept. of Biochemistry and Biophysics

Title: In vivo gymnastics of unassembled membrane proteins