ביה"ס ה-23 למדעי החיים - ביולוגיה מבנית וחישובית (2016)

ביה"ס ה-23 למדעי החיים - ביולוגיה מבנית וחישובית (2016)
10/01/2016 - 09:00 עד 14/01/2016 - 17:00
Add to Calendar
בניין המכון ללימודים מתקדמים

ביה"ס ה-23 למדעי החיים יתמקד בסינרגיה בין ביולוגיה מבנית וביולוגיה חישובית.
ביה"ס מאורגן ע"י פרופ' יוליה שיפמן וד"ר ניר קליסמן.
 

חוקר: 
שיפמן יוליה
קליסמן ניר