איג אלכסנדר

פרופ' אלכסנדר איג ז"ל
1938 - 1894
צומח ארץ ישראל ושכנותיה
מדעי הצמח והסביבה
פרופ' אלכסנדר איג בהרצאה
פרופ' אלכסנדר איג