אודות - צבמ

טלפון: 02-6585125
 
היחידה לציוד בין מחלקתי מאפשרת לחוקרים ולסטודנטים מן האוניברסיטה העברית וממוסדות אחרים להשתמש בציוד מתוחכם בתחום מדעי החיים, שאינו מצוי במעבדות המחקר השונות או בחדרי הציוד המחלקתיים. כמו כן מספקת היחידה מידע והדרכה בנוגע לשיטות מחקר וניצול מיטבי של הציוד החדשני.
 
אנו מכשירים את המשתמשים להפעיל את הציוד ביחידה בעצמם, ותומכים בהם בעת תיכנון וביצוע מחקריהם.
 
  היחידה לציוד בין מחלקתי